מחצית השקל 2023

מחצית השקל 2023 | זכר למחצית השקל
קיימו כעת את המצווה באמצעות בית חב”ד/קווינס

סכום תרומת ‘זכר למחצית השקל’ תשפ”ג 2023
כ-8$ לכל נפש מבני המשפחה
(למהדרים לתת כפי השיעור שהיו נותנים בזמן בית המקדש)
בזמן שבית המקדש היה קיים, בחודש אדר היו גובים מעם ישראל את
התרומה עבור השתתפות בהוצאות בית המקדש

כיום בימינו, נותנים את התרומה לפעילות תורה צדקה וחסד

באתר תקיימו את מצוות מחצית השקל בדרך הטובה ביותר באמצעות בית חב

התרומה / אשראי / פייפאל

One of the essential mitzvahs of Purim is Matanot La’Evyonim – “giving support to the needy.”

This is your opportunity to fulfill the mitzvah of Matanot L’evyonim via the Chabad of Flushing – Purim website.

Thanks to your donation, we will bring joy to the unfortunate on the day of Purim and give hot meals to families in need, the elderly, and the lonely.

In addition, your donation will help us to continue all the Torah and Chesed activities of Chabad of Flushing throughout the year.

The donation is secured and performed through a credit card or PayPal.

 

Machatzit HaShekel

Machatzit Hashekel Online 2023 –observe the mitzvah today with Chabad of Flushing

When is half of the shekel donation given?

The donation is given during the month of Adar; observing the mitzvah on Purim eve is customary before the mincha prayer.

Megilla Reading

Monday – Purim Night 
the 13th of Adar 5783 – March 6, 2023
At: 6:40, 8:00, 9:00, 9:45, 10:30 PM.

Tuesday – Purim Day 
the 14th of Adar 5783 – March  7, 2023
At: 8:40 and 10:00 AM.
3:00, 4:00, 4:45, AND 5:30 PM.

Special Festive Meal
Purim Day at: 5:45 PM.

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.